Taya Media Group

בניית אתר אינטרנט

12 מאי 2013

עיצוב ובניית אתר אינטרנט לחברת האחזקות TAYA MEDIA GROUP. מבין אחזקותיה של החברה נמנים אולפנים, נייקות שידור, שירותי הפקה ובימוי, הפקת תכנים הכוללים סדרות וסטרים, ניהול שידורים ומדיה, ציוד להפקה ושידורים של אירועים בקנה מידה בנילאומי לדוגמת אירוע פתיחת האולימפיאדה, הופעה של מדונה וכו'.

עיצוב ובניית גרסת מובייל ייעודית
עיצוב ובניית גרסת מובייל ייעודית

ערכי החברה עליהם התבססנו הינם איתנות פיננסית, התעדכנות טכנולוגית והתפרסות החברה במגוון תחומים. לתיא גרופ אחזות רבות בתחומים מגוונים, על מנת להמחיש את העוצמה וכוחה של הקבוצה בחרנו בקונספט נקי וסולידי אשר משתמש בתוכן הקבוצה עצמו ככלי מהותי המחזק את הקבוצה.

עיצוב ובניית אתר אינטרנט
עיצוב ובניית אתר אינטרנט
עיצוב אתר אינטרנט
עיצוב אתר אינטרנט
שימוש בתוכן ובערכי החברה כחלק מהותי מעיצוב האתר
שימוש בתוכן ובערכי החברה כחלק מהותי מעיצוב האתר
Rabbi Interactive Agency LTD 2004-2024 ©