CRACK IN THE WALL

סדק בקיר

19 אפריל 2012

סדק בקיר הינו פרויקט מדיה חברתית חלוצי מטעם פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, הקונספט מאחורי המהלך הינה פתיחת ערוץ הדברות ישראלית-פלסטינית בפייסבוק בין המשפחות השכולות. אנו הקמנו את עמוד הפייסבוק, מיתגנו את העמוד, פיתחנו אפליקציית פורום ייעודית בתוך הפייסבוק המאפשרת ל-2 הצדדים לכתוב ולהתכתב בניהם כאשר כל הודעה הנכתבת בעברית או בערבית מתורגמת כך בשיטה זו מתקיים דו שיח בין הצדדים על כלל נושאים. בנוסף לפורום הייעודי שהוקם, פתחנו זירה של "שולחנות עגולים" בנושאים שונים כאשר הדיון מתבצע גם הוא בזירת המדיה החברתית פייסבוק.

הקמה ומיתוג עמוד הפייסבוק
הקמה ומיתוג עמוד הפייסבוק
פיתוח פורום ייעודי בתוך פייסבוק
פיתוח פורום ייעודי בתוך פייסבוק
אפליקציית השולחנות העגולים בתוך פייסבוק
אפליקציית השולחנות העגולים בתוך פייסבוק
Rabbi Interactive Agency LTD 2004-2024 ©