ORANGE

אתר אינטרנט לתחרות ORANGE VOICE

06 מאי 2012

ORANGE VOICE פעילות פנימית לעובדי ORANGE בה מתמודדים עובדי החברה בתחרות שירה. אתר הפעילות אותו עיצבנו ותכננו מציג את המתמודדים בתחרות ומאפשר להצביע למתמודדים ולדרג אותם, בנוסף האתר מציג את החדשות התחרות ושופטי התחרות.

אתר הפעילות ORANGE VOICE
אתר הפעילות ORANGE VOICE
תכנון עמוד המתמודדים לפני שהחלה הפעילות
תכנון עמוד המתמודדים לפני שהחלה הפעילות
עיצוב אתר אינטרנט לפעילות
עיצוב אתר אינטרנט לפעילות
בניית אתר אינטרנט לפעילות
בניית אתר אינטרנט לפעילות
Rabbi Interactive Agency LTD 2004-2024 ©